Φυσιογραφικό Μουσείο – Φυσιολογικό Μουσείο – Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας – Φυσιολογικό Φροντιστήριο – Φυσιολογικό Εργαστήριο

Subfolder uoadl:59766 1211 Read counter

Title:
Φυσιογραφικό Μουσείο – Φυσιολογικό Μουσείο – Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας – Φυσιολογικό Φροντιστήριο – Φυσιολογικό Εργαστήριο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Time Coverage:
1860-1861
Usher Number:
397.4
Extent:
36 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Other subject categories:
Φυσιογραφικό Μουσείο
Φυσιολογικό Μουσείο
Εργαστήρια
Συλλογές
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Ηρακλής Μητσόπουλος, έφορος των ζωολογικών ορυκτολογικών και γεωλογικών συλλογών,
Θεόδωρος Γ. Ορφανίδης, έφορος της φυτολογικής συλλογής,
Θεόδωρος Δε Χελδράϊχ, επιμελητής,
ανασκαφές, Πικέρμι, εύρεση, ορυκτά, οστά, δαπάνες, χορηγία, αίτημα, ποσό, έγκριση,
Μιχαήλ Ποτλής, υπουργός, χρηματοδότηση, ανασκαφή,
Αλέξιος Πάλλης, πρύτανης, ανασκαφή, χρηματοδότηση, πίστωση, αίτημα, χορηγία,
Π. Βουγιούκας, συλλογή, κατάλογος, ορυκτά, πρόταση, αγορά, Σύγκλητος,
Γκίκας Δοκός, γραμματέας πανεπιστημίου,
τελωνείο, παράδοση, επιμελητής, υλικό, φυσιογραφικά αντικείμενα, εργαλεία, φάρμακα, Μασσαλία, Τεργέστη,
έκθεση, κατάσταση, φυσιογραφικό μουσείο, συλλογές, προσθήκη,
προϋπολογισμός, δαπάνες, έγκριση, ποσό,
Ηρακλής Μητσόπουλος, δαπάνες, διδασκαλία, μάθημα, ένταλμα, χρηματικό, πληρωμή.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36