Φυσιογραφικό Μουσείο – Φυσιολογικό Μουσείο – Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας – Φυσιολογικό Φροντιστήριο – Φυσιολογικό Εργαστήριο

Υποφάκελος uoadl:59766 1229 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φυσιογραφικό Μουσείο – Φυσιολογικό Μουσείο – Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας – Φυσιολογικό Φροντιστήριο – Φυσιολογικό Εργαστήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Χρονική κάλυψη:
1860-1861
Ταξιθετικός αριθμός:
397.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
36 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φυσιογραφικό Μουσείο
Φυσιολογικό Μουσείο
Εργαστήρια
Συλλογές
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Ηρακλής Μητσόπουλος, έφορος των ζωολογικών ορυκτολογικών και γεωλογικών συλλογών,
Θεόδωρος Γ. Ορφανίδης, έφορος της φυτολογικής συλλογής,
Θεόδωρος Δε Χελδράϊχ, επιμελητής,
ανασκαφές, Πικέρμι, εύρεση, ορυκτά, οστά, δαπάνες, χορηγία, αίτημα, ποσό, έγκριση,
Μιχαήλ Ποτλής, υπουργός, χρηματοδότηση, ανασκαφή,
Αλέξιος Πάλλης, πρύτανης, ανασκαφή, χρηματοδότηση, πίστωση, αίτημα, χορηγία,
Π. Βουγιούκας, συλλογή, κατάλογος, ορυκτά, πρόταση, αγορά, Σύγκλητος,
Γκίκας Δοκός, γραμματέας πανεπιστημίου,
τελωνείο, παράδοση, επιμελητής, υλικό, φυσιογραφικά αντικείμενα, εργαλεία, φάρμακα, Μασσαλία, Τεργέστη,
έκθεση, κατάσταση, φυσιογραφικό μουσείο, συλλογές, προσθήκη,
προϋπολογισμός, δαπάνες, έγκριση, ποσό,
Ηρακλής Μητσόπουλος, δαπάνες, διδασκαλία, μάθημα, ένταλμα, χρηματικό, πληρωμή.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36