Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Subfolder uoadl:59768 933 Read counter

Title:
Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Time Coverage:
1860-1861
Usher Number:
408.3
Extent:
5 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Χημείο
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Αλέξιος Πάλλης, πρύτανης,
έξοδα, μάθημα, πειραματική χημεία, διδασκαλία, αίτημα, πληρωμή, πίστωση, έγκριση
Ανδρέας Ζ. Μάμουκας, Γενικός γραμματέας Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
έξοδα, διδασκαλία, μάθημα, χημεία, ένταλμα, χρηματικό, πληρωμή,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, κατάσταση, έξοδα, χημείο, αίτημα, έκδοση, ένταλμα, χρηματικό, πίστωση, πληρωμή,
Γκίκας Δοκός, γραμματέας πανεπιστημίου.

1


2


3


4


5