Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Υποφάκελος uoadl:59768 966 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1860-1861
Ταξιθετικός αριθμός:
408.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
5 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Χημείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Αλέξιος Πάλλης, πρύτανης,
έξοδα, μάθημα, πειραματική χημεία, διδασκαλία, αίτημα, πληρωμή, πίστωση, έγκριση
Ανδρέας Ζ. Μάμουκας, Γενικός γραμματέας Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
έξοδα, διδασκαλία, μάθημα, χημεία, ένταλμα, χρηματικό, πληρωμή,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, κατάσταση, έξοδα, χημείο, αίτημα, έκδοση, ένταλμα, χρηματικό, πίστωση, πληρωμή,
Γκίκας Δοκός, γραμματέας πανεπιστημίου.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5