Φαρμακολογική Σχολή – Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Subfolder uoadl:59769 1132 Read counter

Title:
Φαρμακολογική Σχολή – Φαρμακευτικό Φροντιστήριο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Time Coverage:
1860-1861
Usher Number:
305.3
Extent:
11 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Pharmacy
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Αλέξιος Πάλλης, πρύτανης,
Δημήτριος Ι. Ορφανίδης, κοσμήτορας, Ιατρική Σχολή,
Ξαυέριος Λάνδερερ, μάθημα, διδασκαλία, πειράματα, χημεία, φαρμακευτική, αναλυτική, αγορά, σκεύη, σκευασίες (συσκευασίες), χημικές, δαπάνες, λογαριασμός, πίστωση, ένταλμα, χρηματικό,
Σταμάτιος Δ. Κρίνος, μαθήματα, φαρμακολογία, φαρμακευτική, διδασκαλία, φάρμακα, συλλογή, παράδοση,
άδεια, διαπραγμάτευση, όργανα, αγορά, Παρίσι,
αίτημα, ετήσια, χορήγηση, οργανοθήκη, καταρτισμός, μισθοδοσία, παρασκευαστής,
Ανδρέας Ζ. Μάμουκας, Γενικός γραμματέας Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
έξοδα, έγκριση, ένταλμα, έκδοση, επίδοση,
Γκίκας Δοκός, γραμματέας πανεπιστημίου.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11