Φαρμακολογική Σχολή – Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Υποφάκελος uoadl:59769 1161 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φαρμακολογική Σχολή – Φαρμακευτικό Φροντιστήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Χρονική κάλυψη:
1860-1861
Ταξιθετικός αριθμός:
305.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
11 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φαρμακευτική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Αλέξιος Πάλλης, πρύτανης,
Δημήτριος Ι. Ορφανίδης, κοσμήτορας, Ιατρική Σχολή,
Ξαυέριος Λάνδερερ, μάθημα, διδασκαλία, πειράματα, χημεία, φαρμακευτική, αναλυτική, αγορά, σκεύη, σκευασίες (συσκευασίες), χημικές, δαπάνες, λογαριασμός, πίστωση, ένταλμα, χρηματικό,
Σταμάτιος Δ. Κρίνος, μαθήματα, φαρμακολογία, φαρμακευτική, διδασκαλία, φάρμακα, συλλογή, παράδοση,
άδεια, διαπραγμάτευση, όργανα, αγορά, Παρίσι,
αίτημα, ετήσια, χορήγηση, οργανοθήκη, καταρτισμός, μισθοδοσία, παρασκευαστής,
Ανδρέας Ζ. Μάμουκας, Γενικός γραμματέας Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
έξοδα, έγκριση, ένταλμα, έκδοση, επίδοση,
Γκίκας Δοκός, γραμματέας πανεπιστημίου.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11