Χειρουργική – Τοπογραφική Συλλογή

Subfolder uoadl:59772 1110 Read counter

Title:
Χειρουργική – Τοπογραφική Συλλογή
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη
συντήρηση και τον εξοπλισμό της συλλογής

Time Coverage:
1860-1861
Usher Number:
354.2
Extent:
9 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Other subject categories:
Χειρουργική Συλλογή
Τοπογραφική Συλλογή
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Αλέξιος Πάλλης, πρύτανης,
Ανδρέας Ζ. Μάμουκας, Γενικός γραμματέας Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Γκίκας Δοκός, γραμματέας πανεπιστημίου,
Ιωάννης Ολύμπιος, αίτημα, κατάσταση, δαπάνες, εργαλεία, χειρουργικά, πληρωμή, ένταλμα, χρηματικό, παραλαβή, απολογισμός, αποδείξεις, αίτημα, πίστωση,
Σίιμων Σίνας, πρέσβης, Βιέννη, δωρεά, Δημήτριος Στρούμπος, λόγος, μηχανή, γαλβανοκαυστική, έκθεση, χρήση, οδηγίες, διδασκαλία, χειρουργική.

1


2


3


4


5


6


7


8


9