Χειρουργική – Τοπογραφική Συλλογή

Υποφάκελος uoadl:59772 1129 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Χειρουργική – Τοπογραφική Συλλογή
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη
συντήρηση και τον εξοπλισμό της συλλογής

Χρονική κάλυψη:
1860-1861
Ταξιθετικός αριθμός:
354.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
9 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Χειρουργική Συλλογή
Τοπογραφική Συλλογή
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Αλέξιος Πάλλης, πρύτανης,
Ανδρέας Ζ. Μάμουκας, Γενικός γραμματέας Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Γκίκας Δοκός, γραμματέας πανεπιστημίου,
Ιωάννης Ολύμπιος, αίτημα, κατάσταση, δαπάνες, εργαλεία, χειρουργικά, πληρωμή, ένταλμα, χρηματικό, παραλαβή, απολογισμός, αποδείξεις, αίτημα, πίστωση,
Σίιμων Σίνας, πρέσβης, Βιέννη, δωρεά, Δημήτριος Στρούμπος, λόγος, μηχανή, γαλβανοκαυστική, έκθεση, χρήση, οδηγίες, διδασκαλία, χειρουργική.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9