Πλουτισμός και έξοδα διδασκαλίας Ανατομείου

Subfolder uoadl:59774 988 Read counter

Title:
Πλουτισμός και έξοδα διδασκαλίας Ανατομείου
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τις ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Time Coverage:
1860-1861
Usher Number:
355.3
Extent:
13 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 2 έγγραφα στη γερμανική γλώσσα.
Main subject category:
Ανατομείο
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Αλέξιος Πάλλης, πρύτανης,
Mιχαήλ Ποτλής, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Δαμιανός Γεωργίου, ανατομία, διδασκαλία, ανατομικό θέατρο, δαπάνες, κατάσταση, ένταλμα, χρηματικό,
Ανδρέας Κουντουριώτης, Υπουργός επί του Βασιλικού Οίκου και των Εξωτερικών,
Ernst Rektorzick, δόκτωρ, ιατρός, προπαρασκευαστής, Πανεπιστήμιο, Βιέννη, δωρεά, παρασκευάσματα, ανατομικά, κατάλογος, Ιατρική Σχολή, ανατομικό θέατρο, Ν. Λιδωρίκης, επιστολή, παραλαβή, Υπουργείο των Εξωτερικών, αναφορά, επιστάτης, τελωνείο, τέλος, ελεύθερο.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13