Πλουτισμός και έξοδα διδασκαλίας Ανατομείου

Υποφάκελος uoadl:59774 1028 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πλουτισμός και έξοδα διδασκαλίας Ανατομείου
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τις ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1860-1861
Ταξιθετικός αριθμός:
355.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
13 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 2 έγγραφα στη γερμανική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ανατομείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Αλέξιος Πάλλης, πρύτανης,
Mιχαήλ Ποτλής, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Δαμιανός Γεωργίου, ανατομία, διδασκαλία, ανατομικό θέατρο, δαπάνες, κατάσταση, ένταλμα, χρηματικό,
Ανδρέας Κουντουριώτης, Υπουργός επί του Βασιλικού Οίκου και των Εξωτερικών,
Ernst Rektorzick, δόκτωρ, ιατρός, προπαρασκευαστής, Πανεπιστήμιο, Βιέννη, δωρεά, παρασκευάσματα, ανατομικά, κατάλογος, Ιατρική Σχολή, ανατομικό θέατρο, Ν. Λιδωρίκης, επιστολή, παραλαβή, Υπουργείο των Εξωτερικών, αναφορά, επιστάτης, τελωνείο, τέλος, ελεύθερο.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13