Διαγωνίσματα - Βραβεία

Subfolder uoadl:59776 1116 Read counter

Title:
Διαγωνίσματα - Βραβεία
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμών (ποιητικών, φιλολογικών κ.ά.) καθώς και τα βραβεία

Time Coverage:
1860-1861
Usher Number:
225.4
Extent:
12 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Other subject categories:
Ποιητικοί Αγώνες
Keywords:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Αλέξιος Πάλλης, πρύτανης,
Θεόδωρος Ροδοκανάκης, ομογενής, διαγωνισμός,
Γεώργιος Μιστριώτης, διατριβή, βράβευση
Mιχαήλ Ποτλής, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Κωνσταντής Νικόδημος, αγωνοθέτης, διαγωνισμός, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, Περικλής Αργυρόπουλος, Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας, κριτής, εκλογή,
Παναγιώτης Ρομποτής, κριτής, ορισμός,
Αμβρόσιος Σ. Ράλλης, αγωνοθέτης, διαγωνισμός, ποιητικός, αποστολή, ποσό, χρηματικό,
αγώνας, ποιητικός, αναβολή, αιτίες, καθηγητές, απασχόληση, κριτές, λόγιοι,
ποσό, παραλαβή, Αλέξανδρος Λυκούργος Λογοθέτης, προικοδότηση, κόρη, πτωχή,
Στέφανος Α.Κουμανούδης, κριτής, αγώνας, παραίτηση,
αρχείο, πρυτανεία,
Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, κριτής, αγώνας, ορισμός,
Ευθύμιος Καστόρχης, κριτής, αγώνας, εκλογή.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12