Διαγωνίσματα - Βραβεία

Υποφάκελος uoadl:59776 1137 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διαγωνίσματα - Βραβεία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμών (ποιητικών, φιλολογικών κ.ά.) καθώς και τα βραβεία

Χρονική κάλυψη:
1860-1861
Ταξιθετικός αριθμός:
225.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
12 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ποιητικοί Αγώνες
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Αλέξιος Πάλλης, πρύτανης,
Θεόδωρος Ροδοκανάκης, ομογενής, διαγωνισμός,
Γεώργιος Μιστριώτης, διατριβή, βράβευση
Mιχαήλ Ποτλής, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Κωνσταντής Νικόδημος, αγωνοθέτης, διαγωνισμός, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, Περικλής Αργυρόπουλος, Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας, κριτής, εκλογή,
Παναγιώτης Ρομποτής, κριτής, ορισμός,
Αμβρόσιος Σ. Ράλλης, αγωνοθέτης, διαγωνισμός, ποιητικός, αποστολή, ποσό, χρηματικό,
αγώνας, ποιητικός, αναβολή, αιτίες, καθηγητές, απασχόληση, κριτές, λόγιοι,
ποσό, παραλαβή, Αλέξανδρος Λυκούργος Λογοθέτης, προικοδότηση, κόρη, πτωχή,
Στέφανος Α.Κουμανούδης, κριτής, αγώνας, παραίτηση,
αρχείο, πρυτανεία,
Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, κριτής, αγώνας, ορισμός,
Ευθύμιος Καστόρχης, κριτής, αγώνας, εκλογή.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12