Αλληλογραφία

Subfolder uoadl:59785 1011 Read counter

Title:
Αλληλογραφία
Scope content:

Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους φορείς

Time Coverage:
1860-1861
Usher Number:
24.1
Extent:
11 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση, Στον υποφάκελο περιλαμβάνεται 1 έγγραφο στη γαλλική γλώσσα.
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Σχολές
Keywords:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Αλέξιος Πάλλης, πρύτανης,
Εθνική Τράπεζα, διοίκηση, κατάθεση, λογαριασμός, υπόλοιπο, πίστωση, γενικός ισολογισμός, εξάμηνο, πρώτο, δεύτερο, μέρισμα, κεφάλαια, αποθεματικά,
χρεωστικό ομόλογο,
Θεόδωρος Μανούσης, ποσό, οφειλόμενο, τόκοι, κατάθεση,
μέρισμα, μετοχή, αποθεματικό, έκτακτο, τακτικό.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18