Διάφορα (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)

Subfolder uoadl:59786 1057 Read counter

Title:
Διάφορα (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Time Coverage:
1860-1861
Usher Number:
24.2
Extent:
17 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Keywords:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Αλέξιος Πάλλης, πρύτανης,
Mιχαήλ Ποτλής, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Ανδρέας Κουντουριώτης, υπουργός των Εσωτερικών, εγκύκλιος, Σ. Αντωνιάδης, νομάρχης Αττικής και Βοιωτίας, νομάρχες, πίνακας, διδακτήρια, δημόσια, δημοτικά, ιδιωτικά, πληροφορίες, είδος, χωρητικότητα, ανέγερση, έτος, μαθητές, αριθμός, βιβλιοθήκη, διδάσκαλοι, βοηθοί, αριθμός,
νόμος, σύνταξη, απονομή, υπάλληλοι, πολιτικοί, καταστάσεις, μισθοδοσία, έγγραφα, δικαιολογητικά, έντυπα, πειθαρχική ποινή, πιστοποιητικό, γάμος,
Ευστάθιος Α. Σίμος, υπουργός των Οικονομικών, εγκύκλιος, ναύλος, έκπτωση, ποσοστό, δημόσιοι υπάλληλοι,
διάταγμα, Ελληνικά σχολεία, γυμνάσια, εγκύκλιος,
διατάξεις, διορισμός, ελληνοδιδάσκαλοι, προσόντα, κοσμήτορας, Φιλοσοφική Σχολή, καθηγητές, φιλολογικό τμήμα, μελέτη, υποβολή,
έφοροι Ελληνικών σχολείων και νήσου Λήμνου,
Π. Καλογιάννης, Αθανάσιος Γαρουφάλου, Σωτήριος Γλυκύς, Βασίλειος Ιωαννίδης, αίτημα, δάσκαλος, κατάλληλος, προσόντα, εύρεση, διορισμός.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17