Διάφορα (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)

Υποφάκελος uoadl:59786 1039 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διάφορα (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Χρονική κάλυψη:
1860-1861
Ταξιθετικός αριθμός:
24.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
17 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Αλέξιος Πάλλης, πρύτανης,
Mιχαήλ Ποτλής, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Ανδρέας Κουντουριώτης, υπουργός των Εσωτερικών, εγκύκλιος, Σ. Αντωνιάδης, νομάρχης Αττικής και Βοιωτίας, νομάρχες, πίνακας, διδακτήρια, δημόσια, δημοτικά, ιδιωτικά, πληροφορίες, είδος, χωρητικότητα, ανέγερση, έτος, μαθητές, αριθμός, βιβλιοθήκη, διδάσκαλοι, βοηθοί, αριθμός,
νόμος, σύνταξη, απονομή, υπάλληλοι, πολιτικοί, καταστάσεις, μισθοδοσία, έγγραφα, δικαιολογητικά, έντυπα, πειθαρχική ποινή, πιστοποιητικό, γάμος,
Ευστάθιος Α. Σίμος, υπουργός των Οικονομικών, εγκύκλιος, ναύλος, έκπτωση, ποσοστό, δημόσιοι υπάλληλοι,
διάταγμα, Ελληνικά σχολεία, γυμνάσια, εγκύκλιος,
διατάξεις, διορισμός, ελληνοδιδάσκαλοι, προσόντα, κοσμήτορας, Φιλοσοφική Σχολή, καθηγητές, φιλολογικό τμήμα, μελέτη, υποβολή,
έφοροι Ελληνικών σχολείων και νήσου Λήμνου,
Π. Καλογιάννης, Αθανάσιος Γαρουφάλου, Σωτήριος Γλυκύς, Βασίλειος Ιωαννίδης, αίτημα, δάσκαλος, κατάλληλος, προσόντα, εύρεση, διορισμός.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17