Ακαδημαϊκό έτος 1856-1857

Folder uoadl:59794 2322 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1856-1857
Time Coverage:
1856-1857
Usher Number:
Φάκελοι: 173, 133, 197, 229, 397, 405, 403, 408, 305, 354, 355, 356, 187, 225, 216, 144, 20, 358, 661, 674

Φίλτρο

 

21. Παραρτήματα

Subfolder uoadl:59823
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό (προμήθεια υλικού κ.ά.) και τη λειτουργία τους   

22. Εκπαίδευση (Υποφάκελος 20.3)

Subfolder uoadl:59824
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

23. Δικαστικά

Subfolder uoadl:59826
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με νομικές υποθέσεις του πανεπιστημίου

24. Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Subfolder uoadl:59827
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ.ά.)

25. Αγορές - Δωρεές βιβλίων

Subfolder uoadl:59828
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αγορές και δωρεές βιβλίων για τον πλουτισμό της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης, των Σπουδαστηρίων καθώς και ενίσχυση των φοιτητών

26. Καλλιτεχνία

Subfolder uoadl:59829
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων (πορτραίτα, ανδριάντες, σχέδια, προσφορές κ.ά)


27. Εκπαίδευση (Υποφάκελος 20.4)

Subfolder uoadl:59830
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

28. Παθολογικό Ταμείο

Subfolder uoadl:59832
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του ταμείου (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)