Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο

Subfolder uoadl:59804 586 Read counter

Title:
Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Time Coverage:
1856-1857
Usher Number:
397.2
Extent:
44 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Main subject category:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Other subject categories:
Φυσιογραφικό Μουσείο
Φυσιολογικό Μουσείο
Εργαστήρια
Συλλογές
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Έπαρχος Τήνου, Δήμος Πανόρμου, Ειρηνοδίκης, κήτος, έξοδα, μεταφορά, Ζωολογικό μουσείο,
Ηρακλής Μητσόπουλος, πλουτισμός,
σκελετός, ετεροειδούς, ομοειδούς,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης, φυσική ιστορία, διδασκαλία, μουσείο, γνωμοδότηση, επιτροπή, έξοδα, κατάλογος, αποδεικτικά, υγειονομο-σταθμάρχης,
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Χαρίτοφ, συλλογή, ορυκτά, δωρηθέντα, Πετρούπολη, παράδοση, επιτετραμμένος, κατάλογος, μετάφραση, αποστολή, Αθήνα, Ιωάννης Σούτζος, Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης, χρηματικό ένταλμα, φυσική ιστορία, μάθημα, διδασκαλία, Ηρακλής Μητσόπουλος, αναφορά, έντομα, κολεόπτερα, έξοδα, αποδείξεις,
Αγορά, τύποι, κρυσταλλογραφικοί, φυσιογραφία, μάθημα.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44