Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο

Υποφάκελος uoadl:59804 602 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Χρονική κάλυψη:
1856-1857
Ταξιθετικός αριθμός:
397.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
44 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φυσιογραφικό Μουσείο
Φυσιολογικό Μουσείο
Εργαστήρια
Συλλογές
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Έπαρχος Τήνου, Δήμος Πανόρμου, Ειρηνοδίκης, κήτος, έξοδα, μεταφορά, Ζωολογικό μουσείο,
Ηρακλής Μητσόπουλος, πλουτισμός,
σκελετός, ετεροειδούς, ομοειδούς,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης, φυσική ιστορία, διδασκαλία, μουσείο, γνωμοδότηση, επιτροπή, έξοδα, κατάλογος, αποδεικτικά, υγειονομο-σταθμάρχης,
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Χαρίτοφ, συλλογή, ορυκτά, δωρηθέντα, Πετρούπολη, παράδοση, επιτετραμμένος, κατάλογος, μετάφραση, αποστολή, Αθήνα, Ιωάννης Σούτζος, Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης, χρηματικό ένταλμα, φυσική ιστορία, μάθημα, διδασκαλία, Ηρακλής Μητσόπουλος, αναφορά, έντομα, κολεόπτερα, έξοδα, αποδείξεις,
Αγορά, τύποι, κρυσταλλογραφικοί, φυσιογραφία, μάθημα.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44