Βοτανικό Μουσείο

Subfolder uoadl:59844 511 Read counter

Title:
Βοτανικό Μουσείο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Time Coverage:
1857-1858
Usher Number:
405.1
Extent:
3 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Botany
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Φίλιππος Ιωάννου, πρύτανης,
Θεόδωρος Ορφανίδης, μάθημα, βοτανική, διδασκαλία, έξοδα, πληρωμή, χρηματικό ένταλμα, έκδοση.

1


2


3