Ακαδημαϊκό έτος 1857-1858

Folder uoadl:59836 2473 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1857-1858
Time Coverage:
1857-1858
Usher Number:
Φάκελοι: 173, 134, 197, 229, 397, 405, 403, 580Β, 408, 305, 310, 225, 217, 144, 21, 661, 674

Φίλτρο

 

1. Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Subfolder uoadl:59838
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη
διαδικασία πρόσληψης προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.) 

2. Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Subfolder uoadl:59839
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με άδειες
διδακτικού και λοιπού προσωπικού

3. Αναθέσεις διδασκαλίας

Subfolder uoadl:59840
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη
διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη, λήξη κ.ά.) 

4. Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)

Subfolder uoadl:59841
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή
πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

5. Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο

Subfolder uoadl:59843
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

6. Βοτανικό Μουσείο

Subfolder uoadl:59844
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό και τη λειτουργία του

7. Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)

Subfolder uoadl:59845
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό του Ταμείου καθώς και διάφορα έξοδα για την προμήθεια υλικών και
διδασκαλίας

8. Ανατομείο

Subfolder uoadl:59846
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τις ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του 

9. Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Subfolder uoadl:59847
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό και τη λειτουργία του

10. Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Subfolder uoadl:59849
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

11. Εθνική Βιβλιοθήκη

Subfolder uoadl:59850
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό
της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη
λειτουργία της

12. Διαγωνίσματα - Βραβεία

Subfolder uoadl:59851
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την
προκήρυξη διαγωνισμών (ποιητικών, φιλολογικών κ.ά.) καθώς και τα βραβεία

13. Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές

Subfolder uoadl:59853
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με
κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

14. Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες

Subfolder uoadl:59854
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές
για έκφραση συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημοσύνων, διοργάνωση
τελετών –εορτών, αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων 

15. Αλληλογραφία

Subfolder uoadl:59855
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα αλληλογραφίας με
Υπουργεία και άλλους φορείς 

16. Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)

Subfolder uoadl:59857
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη
εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες 

17. Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)

Subfolder uoadl:59859
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την
οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία,
προϋπολογισμοί κ.ά.)  

18. Σχολές

Subfolder uoadl:59862
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη
λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)

19. Επιστημονικές Συλλογές

Subfolder uoadl:59864
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό των συλλογών (προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)


20. Παραρτήματα

Subfolder uoadl:59869
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό (προμήθεια υλικού κ.ά.) και τη λειτουργία τους