Αλληλογραφία

Subfolder uoadl:59855 440 Read counter

Title:
Αλληλογραφία
Scope content:

Έγγραφα αλληλογραφίας με
Υπουργεία και άλλους φορείς 

Time Coverage:
1857-1858
Usher Number:
21.1
Extent:
12 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Σχολές
Keywords:
Κωνσταντίνος Προβελέγγιος, Υπουργός των Εσωτερικών, Φίλιππος Ιωάννου, πρύτανης,
βιβλία, βιβλιοθήκη, βουλή, τοποθέτηση, πανεπιστήμιο, χώρος, κατάλληλος, έλλειψη, Νομάρχης Αττικής και Βοιωτίας, νόσος, ευλογιά, εμβολιασμός, μαθητές, σχολεία, φοιτητές, εγγραφή, αποδείξεις, επικύρωση, νομοϊατρός,
αστεροσκοπείο, παρατηρήσεις, μετεωρολογικές, βαρόμετρο, θερμόμετρο, υγρόμετρο, άνεμος, νέφη, θερμότητα, όρια, Οκτώβριος, 1857,
επιστάτης, τελωνείο Πειραιώς, κιβώτιο, περιεχόμενο, βιβλία, Τεργέστη, Ι. Ιατρίδης, υπογραμματέας, παραλαβή.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13