Αλληλογραφία

Υποφάκελος uoadl:59855 476 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αλληλογραφία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα αλληλογραφίας με
Υπουργεία και άλλους φορείς 

Χρονική κάλυψη:
1857-1858
Ταξιθετικός αριθμός:
21.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
12 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Προβελέγγιος, Υπουργός των Εσωτερικών, Φίλιππος Ιωάννου, πρύτανης,
βιβλία, βιβλιοθήκη, βουλή, τοποθέτηση, πανεπιστήμιο, χώρος, κατάλληλος, έλλειψη, Νομάρχης Αττικής και Βοιωτίας, νόσος, ευλογιά, εμβολιασμός, μαθητές, σχολεία, φοιτητές, εγγραφή, αποδείξεις, επικύρωση, νομοϊατρός,
αστεροσκοπείο, παρατηρήσεις, μετεωρολογικές, βαρόμετρο, θερμόμετρο, υγρόμετρο, άνεμος, νέφη, θερμότητα, όρια, Οκτώβριος, 1857,
επιστάτης, τελωνείο Πειραιώς, κιβώτιο, περιεχόμενο, βιβλία, Τεργέστη, Ι. Ιατρίδης, υπογραμματέας, παραλαβή.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13