Εθνική Βιβλιοθήκη

Subfolder uoadl:59850 551 Read counter

Title:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό
της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη
λειτουργία της

Time Coverage:
1857-1858
Usher Number:
310.2
Extent:
16 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται τρεις σελίδες στη γερμανική γλώσσα.
Main subject category:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Φίλιππος Ιωάννου, πρύτανης,
Ανδρέας Παπαδόπουλος Βρετός, βιβλία, κατάλογος, αντίτυπα, Γεώργιος Τυπάλδος, Έφορος δημόσιας και του πανεπιστημίου βιβλιοθήκης, παράδοση, Μαρίνος Π. Βρετός, επιστολή,
Υπουργείο των Εξωτερικών, Γαλλική Κυβέρνηση, βιβλία, τόμοι, Ελληνική και Ρωμαϊκή εικονογραφία, Γαλλική πρεσβεία,
Γεώργιος Γεννάδης, υφηγητής, αναπλαστική, επιστολή, Schuth, καθηγητής, χειρουργική, Βιέννη, δωρητής, βιβλίο,
Γεώργιος Τυπάλδος, Έφορος δημόσιας και του πανεπιστημίου βιβλιοθήκης, Πρωσσική Ακαδημία Επιστημών, συγγράμματα, παράδοση, αργοπορία, έγγραφο,
Φίλιππος Ιωάννου, πρύτανης, Κωνσταντίνος Ασώπιος, αγαλμάτιο, δωρεά.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16