Εθνική Βιβλιοθήκη

Υποφάκελος uoadl:59850 578 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό
της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη
λειτουργία της

Χρονική κάλυψη:
1857-1858
Ταξιθετικός αριθμός:
310.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
16 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται τρεις σελίδες στη γερμανική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Φίλιππος Ιωάννου, πρύτανης,
Ανδρέας Παπαδόπουλος Βρετός, βιβλία, κατάλογος, αντίτυπα, Γεώργιος Τυπάλδος, Έφορος δημόσιας και του πανεπιστημίου βιβλιοθήκης, παράδοση, Μαρίνος Π. Βρετός, επιστολή,
Υπουργείο των Εξωτερικών, Γαλλική Κυβέρνηση, βιβλία, τόμοι, Ελληνική και Ρωμαϊκή εικονογραφία, Γαλλική πρεσβεία,
Γεώργιος Γεννάδης, υφηγητής, αναπλαστική, επιστολή, Schuth, καθηγητής, χειρουργική, Βιέννη, δωρητής, βιβλίο,
Γεώργιος Τυπάλδος, Έφορος δημόσιας και του πανεπιστημίου βιβλιοθήκης, Πρωσσική Ακαδημία Επιστημών, συγγράμματα, παράδοση, αργοπορία, έγγραφο,
Φίλιππος Ιωάννου, πρύτανης, Κωνσταντίνος Ασώπιος, αγαλμάτιο, δωρεά.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16