Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)

Subfolder uoadl:59859 476 Read counter

Title:
Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την
οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία,
προϋπολογισμοί κ.ά.)  

Time Coverage:
1857-1858
Usher Number:
21.3
Extent:
13 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Οικονομικά
Other subject categories:
Δαπάνες
Προϋπολογισμός
Keywords:
Γκίκας Δοκός, Γραμματέας Πανεπιστημίου, προϋπολογισμός, έτος, 1860, ανεπαρκής, αίτημα, αύξηση, ανάγκες, καθημερινές, καταστάσεις, δαπάνες, υποβολή,
Φίλιππος Ιωάννου, πρύτανης, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Θεόδωρος Αργυριάδης, βοηθός, ανατομικό θέατρο, αναφορά, αίτημα, μισθός, προπαρασκευαστής, Δαμιανός Γεωργίου, γνωμοδότηση,
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
υπογραμματέας, μισθός, αύξηση, βοηθός, πρόσληψη, προϋπολογισμός, δαπάνες, συλλογές, επιστημονικές, συμπλήρωση,
Θεόδωρος Αργυριάδης, βοηθός, ανατομικό θέατρο, υπόμνηση, αίτημα,
Γκίκας Δοκός, δαπάνες, καταστάσεις,
Άγγελος Γιαννικέσης, Πρόξενος Ελλάδας, Τεργέστη, περγαμηνές, παραγγελία, παραλαβή, πληρωμή, αξία, επιστάτης, τελωνείο Πειραιώς, ατμόπλοιο, αυστριακό.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13