Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)

Υποφάκελος uoadl:59859 489 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την
οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία,
προϋπολογισμοί κ.ά.)  

Χρονική κάλυψη:
1857-1858
Ταξιθετικός αριθμός:
21.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
13 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικονομικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δαπάνες
Προϋπολογισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Γκίκας Δοκός, Γραμματέας Πανεπιστημίου, προϋπολογισμός, έτος, 1860, ανεπαρκής, αίτημα, αύξηση, ανάγκες, καθημερινές, καταστάσεις, δαπάνες, υποβολή,
Φίλιππος Ιωάννου, πρύτανης, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Θεόδωρος Αργυριάδης, βοηθός, ανατομικό θέατρο, αναφορά, αίτημα, μισθός, προπαρασκευαστής, Δαμιανός Γεωργίου, γνωμοδότηση,
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
υπογραμματέας, μισθός, αύξηση, βοηθός, πρόσληψη, προϋπολογισμός, δαπάνες, συλλογές, επιστημονικές, συμπλήρωση,
Θεόδωρος Αργυριάδης, βοηθός, ανατομικό θέατρο, υπόμνηση, αίτημα,
Γκίκας Δοκός, δαπάνες, καταστάσεις,
Άγγελος Γιαννικέσης, Πρόξενος Ελλάδας, Τεργέστη, περγαμηνές, παραγγελία, παραλαβή, πληρωμή, αξία, επιστάτης, τελωνείο Πειραιώς, ατμόπλοιο, αυστριακό.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13