Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές

Subfolder uoadl:59853 515 Read counter

Title:
Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με
κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

Time Coverage:
1857-1858
Usher Number:
217.1
Extent:
2 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Other subject categories:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Keywords:
Φίλιππος Ιωάννου, πρύτανης, βεβαίωση, Μιχαήλ Τοσίτσας, κληροδότημα, πανεπιστήμιο, ποσό, Ελένη Τοσίτσα, πληρεξούσιος, παραλαβή.

1


2