Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές

Υποφάκελος uoadl:59853 546 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με
κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

Χρονική κάλυψη:
1857-1858
Ταξιθετικός αριθμός:
217.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
2 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Λέξεις-κλειδιά:
Φίλιππος Ιωάννου, πρύτανης, βεβαίωση, Μιχαήλ Τοσίτσας, κληροδότημα, πανεπιστήμιο, ποσό, Ελένη Τοσίτσα, πληρεξούσιος, παραλαβή.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2