Επιστημονικές Συλλογές

Subfolder uoadl:59864 426 Read counter

Title:
Επιστημονικές Συλλογές
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό των συλλογών (προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)


Time Coverage:
1857-1858
Usher Number:
21.3
Extent:
3 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Συλλογές
Other subject categories:
Δωρεές
Προμήθειες
Αιτήσεις – Αναφορές
Keywords:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, συλλογές, επιστημονικές, συμπλήρωση, πλουτισμός, κατάταξη, συλλογή, φυσιογραφική.

1


2


3