Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)

Subfolder uoadl:59857 510 Read counter

Title:
Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη
εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες 

Time Coverage:
1857-1858
Usher Number:
21.2
Extent:
17 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Keywords:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, έγγραφο, Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρώην πρύτανης, Κυβέρνηση, έκφραση, ευχαριστίες, ευαρέσκεια,
Εισαγγελέας Εφετών, νόμος, Νικόλαος Κωστής, ένορκος, καθήκοντα, ποινές, επιβολή, Φίλιππος Ιωάννου, πρύτανης, Νικόλαος Κωστής, αίτημα, απαλλαγή, καθήκοντα, μαθήματα, εξετάσεις, φοιτητές,
νομισματόσημο, τύποι, αποστολή, Βιέννη, Υπουργείο Οικονομικών,
Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Υπουργός των Εξωτερικών, έρευνα, μετάλλια, αποστολή, αριθμός, απόδειξη,
αρχαιολογική εταιρεία, Αθήνα, αρχαιρεσίες, διενέργεια, συνεδρίαση, μέλη, αίθουσα, παραχώρηση,
Ινδίες, Άγγλοι, συνεισφορά, καθηγητές, ονόματα, κατάλογος, ποσό, επιτροπή, σύσταση.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17