Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)

Υποφάκελος uoadl:59857 500 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη
εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες 

Χρονική κάλυψη:
1857-1858
Ταξιθετικός αριθμός:
21.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
17 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, έγγραφο, Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρώην πρύτανης, Κυβέρνηση, έκφραση, ευχαριστίες, ευαρέσκεια,
Εισαγγελέας Εφετών, νόμος, Νικόλαος Κωστής, ένορκος, καθήκοντα, ποινές, επιβολή, Φίλιππος Ιωάννου, πρύτανης, Νικόλαος Κωστής, αίτημα, απαλλαγή, καθήκοντα, μαθήματα, εξετάσεις, φοιτητές,
νομισματόσημο, τύποι, αποστολή, Βιέννη, Υπουργείο Οικονομικών,
Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Υπουργός των Εξωτερικών, έρευνα, μετάλλια, αποστολή, αριθμός, απόδειξη,
αρχαιολογική εταιρεία, Αθήνα, αρχαιρεσίες, διενέργεια, συνεδρίαση, μέλη, αίθουσα, παραχώρηση,
Ινδίες, Άγγλοι, συνεισφορά, καθηγητές, ονόματα, κατάλογος, ποσό, επιτροπή, σύσταση.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17