Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)

Subfolder uoadl:59841 501 Read counter

Title:
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή
πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

Time Coverage:
1857-1858
Usher Number:
229.1
Extent:
19 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Αρχαιρεσίες
Other subject categories:
Εκλογή οργάνων
Keywords:
Φίλιππος Ιωάννου, πρύτανης,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, Σπυρίδων Πήλληκας, Γεώργιος Πρινάρης, μέλη, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, εκλογές, πρόσκληση, ψηφοφορία, αποτελέσματα, κοινοποίηση,
Δημήτριος Στρούμπος, διορισμός, πρύτανης, έτος, 1858-59, κοινοποίηση,
κοσμήτορες, εκλογές, πρόσκληση,
Πρυτανικές εκλογές, πρόσκληση, Γεώργιος Μακκάς, Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, Δημήτριος Στρούμπος, υποψήφιοι, ψηφοφορία, αποτελέσματα,
Διονύσιος Κλέοπας, κοσμήτορας, Θεολογική σχολή, απουσία, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, πρώην κοσμήτορας, αναπλήρωση.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19