Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)

Υποφάκελος uoadl:59841 521 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή
πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

Χρονική κάλυψη:
1857-1858
Ταξιθετικός αριθμός:
229.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
19 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιρεσίες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εκλογή οργάνων
Λέξεις-κλειδιά:
Φίλιππος Ιωάννου, πρύτανης,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, Σπυρίδων Πήλληκας, Γεώργιος Πρινάρης, μέλη, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, εκλογές, πρόσκληση, ψηφοφορία, αποτελέσματα, κοινοποίηση,
Δημήτριος Στρούμπος, διορισμός, πρύτανης, έτος, 1858-59, κοινοποίηση,
κοσμήτορες, εκλογές, πρόσκληση,
Πρυτανικές εκλογές, πρόσκληση, Γεώργιος Μακκάς, Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, Δημήτριος Στρούμπος, υποψήφιοι, ψηφοφορία, αποτελέσματα,
Διονύσιος Κλέοπας, κοσμήτορας, Θεολογική σχολή, απουσία, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, πρώην κοσμήτορας, αναπλήρωση.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19