Ακαδημαϊκό έτος 1857-1858

Folder uoadl:59836 2355 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1857-1858
Time Coverage:
1857-1858
Usher Number:
Φάκελοι: 173, 134, 197, 229, 397, 405, 403, 580Β, 408, 305, 310, 225, 217, 144, 21, 661, 674

Φίλτρο

 

21. Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Subfolder uoadl:59871
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος    


22. Εκπαίδευση

Subfolder uoadl:59872
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)


23. Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς

Subfolder uoadl:59874
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης αλλοδαπών φοιτητών (αιτήσεις, αποτελέσματα, συγκρότηση επιτροπών)

24. Δικαστικά

Subfolder uoadl:59875
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με νομικές υποθέσεις του πανεπιστημίου

25. Αγορές - Δωρεές βιβλίων

Subfolder uoadl:59881
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με αγορές και δωρεές βιβλίων για τον πλουτισμό της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης, των Σπουδαστηρίων καθώς και ενίσχυση των φοιτητών

26. Καλλιτεχνία

Subfolder uoadl:59882
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων (πορτραίτα, ανδριάντες, σχέδια, προσφορές κ.ά)

27. Κτήματα

Subfolder uoadl:122453
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη
περιουσία του πανεπιστημίου

28. Υποτροφίες

Subfolder uoadl:142301
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις
χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους
κληροδοτημάτων