Ακαδημαϊκό έτος 1857-1858

Φάκελος uoadl:59836 2515 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ακαδημαϊκό έτος 1857-1858
Χρονική κάλυψη:
1857-1858
Ταξιθετικός αριθμός:
Φάκελοι: 173, 134, 197, 229, 397, 405, 403, 580Β, 408, 305, 310, 225, 217, 144, 21, 661, 674
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

21. Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Υποφάκελος uoadl:59871
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος    


22. Εκπαίδευση

Υποφάκελος uoadl:59872
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)


23. Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς

Υποφάκελος uoadl:59874
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης αλλοδαπών φοιτητών (αιτήσεις, αποτελέσματα, συγκρότηση επιτροπών)

24. Δικαστικά

Υποφάκελος uoadl:59875
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με νομικές υποθέσεις του πανεπιστημίου

25. Αγορές - Δωρεές βιβλίων

Υποφάκελος uoadl:59881
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με αγορές και δωρεές βιβλίων για τον πλουτισμό της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης, των Σπουδαστηρίων καθώς και ενίσχυση των φοιτητών

26. Καλλιτεχνία

Υποφάκελος uoadl:59882
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων (πορτραίτα, ανδριάντες, σχέδια, προσφορές κ.ά)

27. Κτήματα

Υποφάκελος uoadl:122453
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη
περιουσία του πανεπιστημίου

28. Υποτροφίες

Υποφάκελος uoadl:142301
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις
χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους
κληροδοτημάτων