Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς

Υποφάκελος uoadl:59874 605 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης αλλοδαπών φοιτητών (αιτήσεις, αποτελέσματα, συγκρότηση επιτροπών)
Χρονική κάλυψη:
1857-1858
Ταξιθετικός αριθμός:
21.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
21 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εξεταστική Επιτροπή
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Αλλοδαποί φοιτητές
Λέξεις-κλειδιά:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Φίλιππος Ιωάννου, πρύτανης, η επί των αλλοδαπών εξεταστική επιτροπή, εξέταση, όροι, προκήρυξη, επιτροπή, νέα, απαλλαγή, εξετάσεις, απαλλαγή, κατηγορίες, σπουδαστές, Ιόνιοι νήσοι, ελληνική σχολή Τεργέστης, γνωμοδότηση,
Φίλιππος Ιωάννου, πρύτανης, Κωνσταντίνος Ασώπιος, Θεόδωρος Μανούσης, Στέφανος Κουμανούδης, Ηρακλής Μητσόπουλος, Αθανάσιος Ρουσόπουλος, Ευθύμιος Καστόρχης, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, Γεώργιος Μαυροκορδάτος, Ιωάννης Παπαδάκης, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, μέλη, η επί των αλλοδαπών εξεταστική επιτροπή, εξέταση, κανόνες, κοινοποίηση,
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, ερώτημα, αλλοδαποί, κανόνες, εξέταση,
Γεώργιος Μαυροκορδάτος, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, επιστολή, αίτημα, απαλλαγή, μέλος, η επί των αλλοδαπών εξεταστική επιτροπή, αιτιολογία,
Κωνσταντίνος Κοντογόνης, διευκρινίσεις, αλλοδαποί, εξετάσεις, εξεταστέα ύλη, ελληνική γλώσσα,
Φίλιππος Ιωάννου, πρύτανης, αίτημα, η επί των αλλοδαπών εξεταστική επιτροπή, κανόνες, εξετάσεις, ρυθμίσεις,
Θεόδωρος Μανούσης, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, Ηρακλής Μητσόπουλος, αίτημα, παραίτηση, μέλη, η επί των αλλοδαπών εξεταστική επιτροπή.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21