Αγορές - Δωρεές βιβλίων

Υποφάκελος uoadl:59881 222 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αγορές - Δωρεές βιβλίων
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με αγορές και δωρεές βιβλίων για τον πλουτισμό της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης, των Σπουδαστηρίων καθώς και ενίσχυση των φοιτητών
Χρονική κάλυψη:
1857-1858
Ταξιθετικός αριθμός:
21.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
4 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνεται μία σελίδα στη γερμανική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Βιβλιοθήκη - Λοιπές Βιβλιοθήκες - Σπουδαστήρια
Λέξεις-κλειδιά:
Αναστάσιος Μανάκης, Μαρίνος Βρετός, Αναστάσιος Παπαδόπουλος Βρετός, φιλολογικός κατάλογος, μέρος β, αντίτυπα, διανομή, Ελένη Τοσίτσα, μαθητές, ενδεείς, Ελληνικό Σχολείο, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Φίλιππος Ιωάννου, πρύτανης, Λεωνίδας Σγούτας, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, απόφαση, βιβλία, προμήθεια, συγγράμματα, διδασκαλία,
Κωνσταντίνος Τοσίτσας, Ελένη Τοσίτσα, βιβλία, κατάλογος, αποστολή, διδάσκαλοι, Ελληνικά σχολεία.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4