Καλλιτεχνία

Υποφάκελος uoadl:59882 199 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Καλλιτεχνία
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων (πορτραίτα, ανδριάντες, σχέδια, προσφορές κ.ά)
Χρονική κάλυψη:
1857-1858
Ταξιθετικός αριθμός:
21.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
4 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καλλιτεχνικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Πορτραίτα
Ανδριάντες
Σχέδια
Λέξεις-κλειδιά:
Βασίλειος Σκόπας, ζωγράφος, αίτημα, ανάθεση, έργα, πίνακες, εικόνες, Δημήτριος Πλατύγενης, Κωνσταντίνος Σχινάς,
Φίλιππος Ιωάννου, πρύτανης, Διονύσιος Τσόκος, ζωγράφος, ανάθεση, επιμέλεια, εικόνες, αμοιβή.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4