Κτήματα

Υποφάκελος uoadl:122453 326 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κτήματα
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη
περιουσία του πανεπιστημίου

Χρονική κάλυψη:
1857-1858
Ταξιθετικός αριθμός:
661.5
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
93 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται δύο σελίδες στη γαλλική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Περιουσία Πανεπιστημίου
Λέξεις-κλειδιά:
Γραφείο Βουλής, Γκίκας Δοκός, Γραμματέας πανεπιστημίου, χρηματικό ένταλμα, κεντρικό ταμείο, συνδρομές, κήπος, πλατεία, πανεπιστήμιο, καλλωπισμός,
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Φίλιππος Ιωάννου, πρύτανης,
Ισοπέδωση, πλατεία, πανεπιστήμιο, Σύγκλητος, αρχιτέκτονας, γνωμοδότηση,
Κωνσταντίνος Προβελέγγιος, Υπουργός Εσωτερικών, ανάθεση, σχέδιο, Λύσανδρος Καυταντζόγλους, Διευθυντής Πολυτεχνικού Σχολείου, Δανιήλ, επί των Δημοσίων Έργων, Γεράσιμος Μεταξάς, λοχαγός Μηχανικού, σύμπραξη, έργο, σχέδιο, υποβολή, βορρά, μεσημβρία, πλατείες,
Γεράσιμος Μεταξάς, λοχαγός Μηχανικού, υπηρεσία, ανάληψη, καθήκοντα, Δημήτριος Ζέζος, αρχιτέκτονας, ασθενής,
Διοίκησις Λόχου Σκαπανέων πυροσβεστών Αθηνών, κατασκευή, βυτίο, απόσβεση, πυρκαϊά,
Φίλιππος Ιωάννου, πρύτανης, προϋπολογισμός, φυλακείο, πυροσβέστες, κατασκευή, διάγραμμα,
Φρουραρχείο, διεύθυνση Μηχανικού, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, αποδοχή, προϋπολογισμός, εργασίες, έναρξη,
Λόχος Πυροσβεστών, εξασφάλιση, χειμερινή, πυροσβεστική υπηρεσία, αντλίες, ελατήρια, υδρίες,
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Σταθμός πυροσβεστικής, αποθήκη, πέτρινη, κατασκευή, αντλία, συντήρηση, δαπάνη, δοκιμασία, επίσημη, Υπουργείο Στρατιωτικών, προϋπολογισμός,
Δεξαμενές ύδατος, μοχλοί, πελέκεις, καλώδια, επίβλεψη, ημερήσια, νυχτερινή, άνδρες, λόχος πυροσβεστών, διαμονή,
Λόχος Πυροσβεστών, υδατοβουτίο, κατασκευή,
μεταφορά, απαιτούμενο, υλικό, κάρα, άμαξες, φθορές, κόστος, πληρωμή, πρύτανης,
Νομάρχης Αττικής και Βοιωτίας, Δήμαρχος Αθηνών, ύδωρ, πανεπιστήμιο, δημοτικό υδρονομείο, επάρκεια, ανάγκη, κήπος, δέντρα, ξηρασία, ύδωρ, δεξαμενές, κίνδυνος, πυρκαϊά,
Φίλιππος Ιωάννου, πρύτανης, Υπουργείο Στρατιωτικών, χειράμαξες, παραχώρηση,
Κωνσταντίνος Προβελέγγιος, Υπουργός Εσωτερικών, εργαλεία, αντικατάσταση, π
Υπουργείο Στρατιωτικών, πυρίτιδα, πυροβόλο, παραχώρηση, ισοπέδωση, πλατεία,
Γεράσιμος Μεταξάς, λοχαγός Μηχανικού, παραίτηση, ανάληψη, καθήκοντα, αρχιτέκτονας, Λύσανδρος Καυταντζόγλους, Διευθυντής Πολυτεχνικού Σχολείου, κλίμακες, πεζοδρόμια, επισκευές, οικίες, πανεπιστήμιο,
Προεδρείο Βουλής Αντιπροσώπων, συνδρομή, χρηματική, κήπος, καλλιέργεια, πλατεία, ισοπέδωση,
Φίλιππος Ιωάννου, πρύτανης, αίτημα, πληρωμή, καθυστέρηση, Αλέξανδρος Κουμουνδούρος, Υπουργός των Οικονομικών, χρηματικό ένταλμα, Πρόεδροι, Βουλή, Γερουσία,
εργασίες, έναρξη, μαθήματα, διακοπή,
γραμματέας πανεπιστημίου, φωτοχυσία, κατάσβεση, φώτα, υπάλληλοι, Γερουσία,
Ελληνικό προξενείο, Μασσαλία, Γεώργιος Ζιζίνιας, γενικός πρόξενος, παραγγελία, καρέκλες, τελωνείο Πειραιώς, αξία, απόδειξη.
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.