Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Υποφάκελος uoadl:59871 195 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος    


Χρονική κάλυψη:
1857-1858
Ταξιθετικός αριθμός:
187.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
22 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ωρολόγια προγράμματα
Λέξεις-κλειδιά:
πρόγραμμα μαθημάτων, χειμερινό, θερινό, εξάμηνο, έτος, 1857-58,
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, πρόγραμμα μαθημάτων, χειμερινό, έγκριση, τροποποιήσεις, Αντώνιος Βιτσάρης, μάθημα, ώρες, αλλαγή,
Φίλιππος Ιωάννου, πρύτανης, κοσμήτορες, σχολές, πρόγραμμα μαθημάτων, σύνταξη, θερινό, εξάμηνο, προϋπολογισμός, δαπάνες, διδασκαλία, αποστολή,
Φιλοσοφική σχολή, Νομική σχολή, Ιατρική σχολή, πρόγραμμα μαθημάτων, θερινό, εξάμηνο,
Ιατρική σχολή, αίτημα, αλλαγή, μαθήματα, διδασκαλία, ώρες,
κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, πρόγραμμα μαθημάτων, χειμερινό, εξάμηνο, προϋπολογισμός, βιβλία, κατάλογος, αγορά,
κοσμήτορας, Νομική σχολή, πρόγραμμα μαθημάτων, χειμερινό, εξάμηνο, προϋπολογισμός, βιβλία, κατάλογος, αγορά.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22