Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο

Subfolder uoadl:59843 890 Read counter

Title:
Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Time Coverage:
1857-1858
Usher Number:
397.3
Extent:
90 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνεται μία σελίδα στη γαλλική και μία στην αγγλική γλώσσα.
Main subject category:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Other subject categories:
Φυσιογραφικό Μουσείο
Φυσιολογικό Μουσείο
Εργαστήρια
Συλλογές
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Φίλιππος Ιωάννου, πρύτανης,
Μιχαήλ Βασιλόπουλος, δωρεά, συλλογή, φυσιογραφικά αντικείμενα, Νομάρχης Αργολίδας και Κορινθίας, παραλαβή, αποστολή, Πρόεδρος, Φυσιογραφική εταιρεία, επιστημονικός κατάλογος, σύνταξη, αντίγραφο, Υγειονόμος Πειραιώς, κιβώτια, παραλαβή,
Ηρακλής Μητσόπουλος, Πρόεδρος, Φυσιογραφική εταιρεία, ερώτημα, ανάγκες, ορυκτό, απολίθωμα, ζώο, θηλαστικό, πτηνό, ερπετό, ταρίχευμα, σκελετό, Όθων Λεονάρδος, Π. Ροδοκανάκης, κιβώτια, δωρεά, συλλογή, έντομα, πτηνά,
Νομάρχης Κυκλάδων, κιβώτια, συλλογή, ορυκτολογική, Χαριτόφ, Πρόξενος Ελλάδας, Πετρούπολη, παραλαβή, τέλος, ελεύθερο,
Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, υπουργός Εξωτερικών, επιστολή,
προϋπολογισμός, υποβολή, δαπάνες, λειτουργία, επιτροπή, Ηρακλής Μητσόπουλος, Θεόδωρος Ορφανίδης, Θ. Χελδράιχ, μέλη, κανονισμός, συνδρομή, ποσό, δημόσιο, φυσιογραφική εταιρεία, δαπάνες, έγγραφα, δικαιολογητικά, υποβολή,
Φίλιππος Ιωάννου, πρύτανης, προτάσεις, μουσείο, φυσιογραφικό, διατήρηση, πλουτισμός, συλλογή, παραχώρηση, πανεπιστήμιο, όροι,
Γκίκας Δοκός, πρόσκληση, Αλέξανδρος Βενιζέλος, Ηρακλής Μητσόπουλος, Θεόδωρος Ορφανίδης, Ξαυέριος Λάνδερερ, Θ. Χελδράιχ, σύσκεψη, μουσείο φυσιογραφίας,
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Κανονισμός, φυσιογραφικό μουσείο, έγκριση, δημοσίευση, Θεόδωρος Ορφανίδης, αντιρρήσεις, προβλήματα, κανονισμός, πλημμελής, τροποποίηση, άρθρα, επιβλαβή, διορθώσεις, μέλλον,
Ηρακλής Μητσόπουλος, Θεόδωρος Ορφανίδης, έφοροι, φυσιογραφικό μουσείο, πρόσκληση, πρύτανης, παραλαβή, συλλογή, επιτροπή, φυσιογραφική εταιρεία,
Φίλιππος Ιωάννου, πρύτανης, Πρόεδρος, φυσιογραφική εταιρεία, πρόταση, παραχώρηση, συλλογή, φυσιογραφική, δικαιώματα, μέλη, χρήση,
Ηρακλής Μητσόπουλος, Θ. Χελδράιχ, επιστολή, Θεόδωρος Ορφανίδης, προτάσεις, απορριπτέες, δυσαναλογία, συλλογές, φυσιογραφικό μουσείο, κανονισμός, σχέδιο, κεφάλαια,
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, ερώτημα, Πάνορμος, Τήνος, Δήμαρχος Κυκλάδων, θαλάσσιο κήτος, σκελετός, αποστολή, φυσιογραφικό μουσείο, έξοδα, πληρωμή, Ηρακλής Μητσόπουλος, έκθεση, περιγραφή,
Έπαρχος Τήνου, Δήμαρχος Πανόρμου, παραλαβή, έξοδα, απόδειξη, Νομάρχης Κυκλάδων, Κωνσταντίνος Προβελέγγιος, Υπουργός των Εσωτερικών.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90