Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο

Υποφάκελος uoadl:59843 935 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Χρονική κάλυψη:
1857-1858
Ταξιθετικός αριθμός:
397.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
90 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνεται μία σελίδα στη γαλλική και μία στην αγγλική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φυσιογραφικό Μουσείο
Φυσιολογικό Μουσείο
Εργαστήρια
Συλλογές
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Φίλιππος Ιωάννου, πρύτανης,
Μιχαήλ Βασιλόπουλος, δωρεά, συλλογή, φυσιογραφικά αντικείμενα, Νομάρχης Αργολίδας και Κορινθίας, παραλαβή, αποστολή, Πρόεδρος, Φυσιογραφική εταιρεία, επιστημονικός κατάλογος, σύνταξη, αντίγραφο, Υγειονόμος Πειραιώς, κιβώτια, παραλαβή,
Ηρακλής Μητσόπουλος, Πρόεδρος, Φυσιογραφική εταιρεία, ερώτημα, ανάγκες, ορυκτό, απολίθωμα, ζώο, θηλαστικό, πτηνό, ερπετό, ταρίχευμα, σκελετό, Όθων Λεονάρδος, Π. Ροδοκανάκης, κιβώτια, δωρεά, συλλογή, έντομα, πτηνά,
Νομάρχης Κυκλάδων, κιβώτια, συλλογή, ορυκτολογική, Χαριτόφ, Πρόξενος Ελλάδας, Πετρούπολη, παραλαβή, τέλος, ελεύθερο,
Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, υπουργός Εξωτερικών, επιστολή,
προϋπολογισμός, υποβολή, δαπάνες, λειτουργία, επιτροπή, Ηρακλής Μητσόπουλος, Θεόδωρος Ορφανίδης, Θ. Χελδράιχ, μέλη, κανονισμός, συνδρομή, ποσό, δημόσιο, φυσιογραφική εταιρεία, δαπάνες, έγγραφα, δικαιολογητικά, υποβολή,
Φίλιππος Ιωάννου, πρύτανης, προτάσεις, μουσείο, φυσιογραφικό, διατήρηση, πλουτισμός, συλλογή, παραχώρηση, πανεπιστήμιο, όροι,
Γκίκας Δοκός, πρόσκληση, Αλέξανδρος Βενιζέλος, Ηρακλής Μητσόπουλος, Θεόδωρος Ορφανίδης, Ξαυέριος Λάνδερερ, Θ. Χελδράιχ, σύσκεψη, μουσείο φυσιογραφίας,
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Κανονισμός, φυσιογραφικό μουσείο, έγκριση, δημοσίευση, Θεόδωρος Ορφανίδης, αντιρρήσεις, προβλήματα, κανονισμός, πλημμελής, τροποποίηση, άρθρα, επιβλαβή, διορθώσεις, μέλλον,
Ηρακλής Μητσόπουλος, Θεόδωρος Ορφανίδης, έφοροι, φυσιογραφικό μουσείο, πρόσκληση, πρύτανης, παραλαβή, συλλογή, επιτροπή, φυσιογραφική εταιρεία,
Φίλιππος Ιωάννου, πρύτανης, Πρόεδρος, φυσιογραφική εταιρεία, πρόταση, παραχώρηση, συλλογή, φυσιογραφική, δικαιώματα, μέλη, χρήση,
Ηρακλής Μητσόπουλος, Θ. Χελδράιχ, επιστολή, Θεόδωρος Ορφανίδης, προτάσεις, απορριπτέες, δυσαναλογία, συλλογές, φυσιογραφικό μουσείο, κανονισμός, σχέδιο, κεφάλαια,
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, ερώτημα, Πάνορμος, Τήνος, Δήμαρχος Κυκλάδων, θαλάσσιο κήτος, σκελετός, αποστολή, φυσιογραφικό μουσείο, έξοδα, πληρωμή, Ηρακλής Μητσόπουλος, έκθεση, περιγραφή,
Έπαρχος Τήνου, Δήμαρχος Πανόρμου, παραλαβή, έξοδα, απόδειξη, Νομάρχης Κυκλάδων, Κωνσταντίνος Προβελέγγιος, Υπουργός των Εσωτερικών.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90