Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Subfolder uoadl:59849 573 Read counter

Title:
Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Time Coverage:
1857-1858
Usher Number:
305.3
Extent:
20 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται δύο σελίδες στη γερμανική γλώσσα.
Main subject category:
Pharmacy
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Ξαυέριος Λάνδερερ, φαρμακολογική συλλογή, Νικόλαος Κωστής, παραγγελία, John Batka, φαρμακέμπορος, αποστολή, ερμάρια, κλειδιά, συμπλήρωση, αγορά, κατάλογος, φλοιοί Κίνας,
παραγγελία, κτήση, αλλαγή, κόστος, πληρωμή, φαρμακευτική χημεία, αναλυτική χημεία, πειράματα, γυμνάσματα, χρηματικό ένταλμα,
Θεόδωρος Αφεντούλης, φαρμακολογία.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20