Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Υποφάκελος uoadl:59849 572 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Χρονική κάλυψη:
1857-1858
Ταξιθετικός αριθμός:
305.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
20 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται δύο σελίδες στη γερμανική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φαρμακευτική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Ξαυέριος Λάνδερερ, φαρμακολογική συλλογή, Νικόλαος Κωστής, παραγγελία, John Batka, φαρμακέμπορος, αποστολή, ερμάρια, κλειδιά, συμπλήρωση, αγορά, κατάλογος, φλοιοί Κίνας,
παραγγελία, κτήση, αλλαγή, κόστος, πληρωμή, φαρμακευτική χημεία, αναλυτική χημεία, πειράματα, γυμνάσματα, χρηματικό ένταλμα,
Θεόδωρος Αφεντούλης, φαρμακολογία.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20