Διαγωνίσματα - Βραβεία

Subfolder uoadl:59851 529 Read counter

Title:
Διαγωνίσματα - Βραβεία
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την
προκήρυξη διαγωνισμών (ποιητικών, φιλολογικών κ.ά.) καθώς και τα βραβεία

Time Coverage:
1857-1858
Usher Number:
225.3
Extent:
13 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Other subject categories:
Ποιητικοί Αγώνες
Keywords:
Φίλιππος Ιωάννου, πρύτανης, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Αμβρόσιος Ράλλης, ποιητικός διαγωνισμός, κρίσις, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, εισηγητής, έκθεσις, αντίτυπα, αποστολή,
Αμβρόσιος Ράλλης, Τεργέστη, επιστολή,
ποίημα, τίτλος, Χίος δούλη, Θεόδωρος Ορφανίδης, ποιητής, βράβευση,
Στέφανος Κουμανούδης, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, Θεόδωρος Ορφανίδης, Ευθύμιος Καστόρχης, Αθανάσιος Ρουσόπουλος, κριτές, απόφαση, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, κοινοποίηση,
φοιτητές, πρόσκληση, παρουσία, τελετή, τάξη, τήρηση, ευταξία,
ποιητικός διαγωνισμός, τελετή, πρόσκληση, Αθανάσιος Μιαούλης, Πρωθυπουργός,
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Υπουργός Ναυτικών, Πρόεδροι, Βουλή, Γερουσία, Ιερά Σύνοδος, καθηγητές, υφηγητές.
ημερομηνία, αναβολή, ενημέρωση, έγγραφο, δωρητής.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13