Διαγωνίσματα - Βραβεία

Υποφάκελος uoadl:59851 563 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διαγωνίσματα - Βραβεία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την
προκήρυξη διαγωνισμών (ποιητικών, φιλολογικών κ.ά.) καθώς και τα βραβεία

Χρονική κάλυψη:
1857-1858
Ταξιθετικός αριθμός:
225.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
13 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ποιητικοί Αγώνες
Λέξεις-κλειδιά:
Φίλιππος Ιωάννου, πρύτανης, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Αμβρόσιος Ράλλης, ποιητικός διαγωνισμός, κρίσις, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, εισηγητής, έκθεσις, αντίτυπα, αποστολή,
Αμβρόσιος Ράλλης, Τεργέστη, επιστολή,
ποίημα, τίτλος, Χίος δούλη, Θεόδωρος Ορφανίδης, ποιητής, βράβευση,
Στέφανος Κουμανούδης, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, Θεόδωρος Ορφανίδης, Ευθύμιος Καστόρχης, Αθανάσιος Ρουσόπουλος, κριτές, απόφαση, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, κοινοποίηση,
φοιτητές, πρόσκληση, παρουσία, τελετή, τάξη, τήρηση, ευταξία,
ποιητικός διαγωνισμός, τελετή, πρόσκληση, Αθανάσιος Μιαούλης, Πρωθυπουργός,
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Υπουργός Ναυτικών, Πρόεδροι, Βουλή, Γερουσία, Ιερά Σύνοδος, καθηγητές, υφηγητές.
ημερομηνία, αναβολή, ενημέρωση, έγγραφο, δωρητής.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13