Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Subfolder uoadl:59838 450 Read counter

Title:
Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη
διαδικασία πρόσληψης προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.) 

Time Coverage:
1857-1858
Usher Number:
173.4
Extent:
11 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Main subject category:
Διορισμοί
Other subject categories:
Προσωπικό
Υπάλληλοι
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Keywords:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Θεόδωρος Απελλής, προπαρασκευαστής, μάθημα, φυσική πειραματική, διορισμός, μισθός, Νομαρχία Αττικής και Βοιωτίας, όρκος, ανάληψη, υπηρεσία, Κ. Κοσμίδης, απόλυση, Δημήτριος Στρούμπος, κοινοποίηση, αίτημα, πρόσληψη,
Αστυκλινική, Γ. Ρεβελάκης, ιατρός, βοηθός, Στέφανος Σταυρινάκης, Α. Βιτσάρης, υφηγητής, Θεόδωρος Αρεταίος, ιατρός, διορισμοί, βοηθοί, αντίγραφο, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, κοινοποίηση.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11