Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Υποφάκελος uoadl:59838 518 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη
διαδικασία πρόσληψης προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.) 

Χρονική κάλυψη:
1857-1858
Ταξιθετικός αριθμός:
173.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
11 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διορισμοί
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Προσωπικό
Υπάλληλοι
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λέξεις-κλειδιά:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Θεόδωρος Απελλής, προπαρασκευαστής, μάθημα, φυσική πειραματική, διορισμός, μισθός, Νομαρχία Αττικής και Βοιωτίας, όρκος, ανάληψη, υπηρεσία, Κ. Κοσμίδης, απόλυση, Δημήτριος Στρούμπος, κοινοποίηση, αίτημα, πρόσληψη,
Αστυκλινική, Γ. Ρεβελάκης, ιατρός, βοηθός, Στέφανος Σταυρινάκης, Α. Βιτσάρης, υφηγητής, Θεόδωρος Αρεταίος, ιατρός, διορισμοί, βοηθοί, αντίγραφο, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, κοινοποίηση.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11