Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Subfolder uoadl:59847 518 Read counter

Title:
Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Time Coverage:
1857-1858
Usher Number:
408.3
Extent:
7 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Χημείο
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Φίλιππος Ιωάννου, πρύτανης,
γενική πειραματική χημεία, μάθημα, διδασκαλία, δαπάνες, κατάσταση, αποδείξεις, καθηγητής, Αλέξανδρος Βενιζέλος, χρηματικό ένταλμα, κεντρικό ταμείο, έκδοση, κιβώτιο, οξέα, παραλαβή, χημείο.

1


2


3


4


5


6


7