Σχολές

Subfolder uoadl:59862 497 Read counter

Title:
Σχολές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη
λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)

Time Coverage:
1857-1858
Usher Number:
21.3
Extent:
33 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνεται έντυπο 29 σελίδων στη γερμανική γλώσσα.
Main subject category:
Σχολές
Other subject categories:
Αιτήσεις – Αναφορές
Keywords:
Φίλιππος Ιωάννου, πρύτανης, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, εξετάσεις, διενέργεια, Γεώργιος Μακκάς, Διονύσιος Αιγινήτης, διατάγματα, ερμηνεία, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, απόφαση,
Ιωάννης Σούτσος, ένορκος, καθήκοντα, παραδόσεις, φοιτητές, προβλήματα, απομάκρυνση, επιζήμια, αιτίες, αίτημα, απαλλαγή,
Γεώργιος Μακκάς, διδασκαλία, μάθημα, ειδική νοσολογία και θεραπευτική, εξετάσεις, νόμοι, ερμηνεία, Διονύσιος Αιγινήτης, δικαιώματα, υποχρεώσεις,
Κωνσταντίνος Προβελέγγιος, Υπουργός των Εσωτερικών, Γενική Εφορεία Αρχαιοτήτων, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, γνωμοδότηση, έμβλημα, σφραγίδα, Κορινθία, Ζάχολη, Τρίκκαλα, Πελλήνη, δήμοι, ονοματολογία, Αχιλλέας Ποστολάκας, νομισματογνώμονας, Έπαρχος Κορινθίας,
Νομική σχολή, Ιατρική σχολή, Φιλοσοφική σχολή, προϋπολογισμός, έτος, 1860,
Νικόλαος Κοτζιάς, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, προϋπολογισμός, πρόγραμμα, μαθήματα,
Νικόλαος Κωστής, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, προϋπολογισμός, δαπάνες, διδασκαλία, μαθήματα.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33